Μελένικον …των Ελλήνων οι κοινότητες

Αικατερινη Θ. Κουμλίδου

ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ
“…των Ελλήνων οι κοινότητες”

Εκδόσεις: Ερωδιός

ellinonkoinotites

Κύριος στόχος της έρευνας αυτής είναι η εξέταση του ρόλου της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των Ελλήνων του Μελενίκου, δηλαδή η σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας μιας συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Η μελέτη της αλληλεξάρτησης οικονομικών, κοινωνικών και άλλων παραγόντων βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των πολύπλοκων διεργασιών που συμβαίνουν σε δεδομένο χωροχρονικό πλαίσιο στην εκπαίδευση και προσπαθεί να αναδείξει την διαλεκτική σχέση μεταξύ κοινωνικής ιστορίας και εκπαίδευσης, την διαμόρφωση της από παράγοντες που ενίσχυσαν την διατήρηση και αναπαραγωγή της εθνικής συνείδησης και την δυναμική που παράλληλα η εκπαίδευση ανέπτυξε συμβάλλοντας και αυτή στην οικονομική και πολιτισμική εξέλιξη του Μελενίκου. Στόχος είναι να αναζητηθούν και να αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα της εκπαίδευσης, τα οποία μέσα από την αλληλεπίδραση και με άλλους παράγοντες επηρέασαν την ανάπτυξη της ελληνικής κοινότητας. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης).

Το βιβλίο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, με το “Βραβείο Νικολάου και Μαρίας Γεωργίου”, για μελέτη επί ιστορικών, λαογραφικών, κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας. Είναι η πρώτη φορά που βραβεύεται μελέτη για το μαρτυρικό Μελένικο στα 91 χρόνια λειτουργίας της Ακαδημίας.


Από την παρουσίαση του βιβλίου στο Μουσείο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και στο Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο απο τις εκδόσεις Ερωδιός, τον Δεκέμβριο του 2015:

please install flash

(αν δεν παίζει το παραπάνω βίντεο, δείτε το απευθείας από το youtube)