Ιστορία του Μελένικου

Αντωνίου Μιχ. Κολτσίδα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Εκδόσεις: Αδελφών Κυριακίδη

Ένα ακόμη συγγραφικό άθλο αποτελεί το συγγραφικό έργο του κ. Α. Κολτσίδα που πραγματεύεται την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελληνικότατης, άλλοτε, πόλης του Μελενίκου. Διαβάζοντας το βιβλίο σήμερα ο αναγνώστης πληροφορείται για την πορεία του ελληνισμού του Μελενίκου και της γύρω περιοχής. Αισθάνεται δέος και περηφάνια για τη δημιουργικότητα του ελληνικού στοιχείου.

Σε όποιο μέρος της γης βρέθηκε, δημιούργησε πλούτο αλλά και πολιτισμό. Ανέδειξε αρετές κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπισμού. Συναντά ο αναγνώστης στα χρόνια, κυρίως, της τουρκοκρατίας ελληνόφωνους βλαχόφωνους, αλβανόφωνους και σλαβόφωνους πληθυσμούς που στο μεγαλύτερο μέρος τους είχαν ελληνική συνείδηση.

Ο συγγραφέας συγκεντρώνει όλο το σχετικό υλικό και με υπομονή και μέθοδο το κατέγραψε με τη βοήθεια των χαρτών και των πολλών φωτογραφιών ενημερώνει τον αναγνώστη. Ταυτόχρονα διδάσκει την ιστορία του τόπου όπου ο ελληνισμός με την προσφορά του συνέβαλε στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμισή του.

Ο συγγραφέας καταγράφει τα πολεμικά γεγονότα που συνέβησαν κατά καιρούς, αλλά και τις συνέπειες που προκάλεσαν στον ελληνικό πληθυσμό. Παρακολουθεί την εξέλιξή του και τις προσφυγικές του πορείες που υποχρεώθηκε να κάνει. Καταγράφονται στατιστικοί πίνακες με ονόματα Ελλήνων πολιτών και οι χώρες στις οποίες κατέφυγαν για να γλιτώσουν.

Εμπεριστατωμένη και λεπτομερή αναφορά γίνεται για την ελληνική παιδεία στην ευρύτερη περιοχή του Μελένικου. Επισημαίνεται η σχέση των Ελλήνων με την εκκλησία και τη βοήθεια που απολάμβανε από αυτή, κυρίως στην εκπαίδευση.

Στην Ι. Μ. του Τιμίου Προδρόμου Σερρών π.χ. σπούδαζαν πολλοί νέοι Μελενικιώτες, οι οποίοι μετά την αποφοίτησή τους κάλυπταν διδακτικές ανάγκες της γενέτειράς των. Θαυμάζει ο αναγνώστης όταν πληροφορείται ότι στο Μελένικο υπήρχε σχολή από το τέλος του ΙΗ’ αιώνος, αντίστοιχα της Θεσ/νίκης και του Αγίου Όρους.

Θαυμάζει ακόμη το μεγάλο αριθμό των σχολείων, τα πολλά διδασκόμενα μαθήματα αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των. Υπάρχει κατάλογος πλήρης ονομάτων οικογενειών που εγκατέλειψαν την πόλη τον Αύγουστο του 1913 ύστερα από τη Συνθήκη Βουκουρεστίου και μετέβησαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μακεδονία προς το τέλος του βιβλίου γίνεται αναφορά για τους Συλλόγους και τα Σωματεία τα οποία ίδρυσαν οι πρόσφυγες του Μελενίκου με σκοπό να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των προγόνων τους και τις αλησμόνητες πατρίδες που εγκατέλειψαν.

 

Παρουσίαση Βιβλίου: Π.Παπαδόπουλος