09/12/14: Το Χρονικό μιας Συγχώνευσης δύο Ιστορικών Σωματείων

Η συγχώνευση των δύο συλλόγων Σύνδεσμος Ευελπίδων Μελενίκου και Αδελφότητα Κυριών και Δεσποινίδων Μελενίκου «Η Αρμονία», ξεκίνησε πριν δυόμιση χρόνια και επιτέλους ολοκληρώθηκε. Πρώτιστο καθήκον μας ήταν να διασφαλίσουμε τη συνέχιση ύπαρξης των δύο ιστορικών σωματείων μέσα από έναν ενιαίο φορέα με το όνομα «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  Η ΑΡΜΟΝΙΑ».

ΣύλλογοιΠριν από περίπου τρία χρόνια, υπήρξε αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρμονίας για παύση των εργασιών του μετά από άκαρπες προσπάθειες για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Ύστερα από την αδιάκοπη παρουσία της «Αρμονίας» στο Σιδηρόκαστρο για σχεδόν 107 χρόνια (για την προσφορά του Συλλόγου των Γυναικών έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο), έφθασε η ώρα του τέλους. Οι αιτίες πολλές, όπως κόπωση, οικογενειακές υποχρεώσεις, γήρανση των περισσοτέρων μελών και μιας και δεν υπήρξε η προσδοκώμενη  ανανέωση καινούργιων μελών, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Δ.Σ. ήρθε η απαξίωση. Έτσι, στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Μ. την 20η Μαΐου 2012, αποφασίστηκε ομόφωνα η συγχώνευση μέσω απορρόφησης με τροποποίηση του καταστατικού των ήδη υφισταμένων σωματείων. Οι τροποποιήσεις στο νέο καταστατικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Μ. από τις 28/3/14. Ο σκοπός του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 3, παραμένει πρωτίστως η φιλανθρωπία και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, αλλά επίσης ο σκοπός είναι και φιλεκπαιδευτικός και μορφωτικός.

Την υπόθεση της συνένωσης ανέλαβε ο μελενίκιος Δικηγόρος κ. Κουροπαλάτης Θεόδωρος και με την καθοδήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Μ. κατάφερε να συσπειρώσει όλα τα μέλη ώστε να μαζευτούν οι ζητούμενες υπογραφές, καθώς και να διασφαλιστούν τα ακίνητα των δύο Σωματείων με τις απαραίτητες συμβολαιογραφικές πράξεις. Το Πρωτοδικείο Σερρών τέλος ολοκλήρωσε την εις γάμου κοινωνία των δύο Σωματείων με την απόφαση αρ. 152 την 8/8/14.

Η ουσιαστική ολοκλήρωση της συγχώνευσης όμως έρχεται με τη σύγκλιση της Μικτής Γενικής Συνέλευσης, την 1η Φεβρουαρίου 2015, όπου το ζητούμενο είναι η μικτή εκπροσώπηση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει. Σύμφωνα με το άρθρο 19, μέλη του Δ.Σ. δύνανται να είναι παν ενήλικο μέλος, που σημαίνει ότι ισότιμα άνδρες και γυναίκες μπορούν να καταλάβουν κάθε θέση στο Δ.Σ.. Έτσι η παρουσία των γυναικών κρίνεται απαραίτητη, όχι μόνο για το δικαίωμά τους να εκλέγουν το Δ.Σ., αλλά και για να το στελεχώσουν εκλεγόμενες. Ειδάλλως δεν έχει κανένα ουσιαστικό νόημα η συγχώνευση και οι προσπάθειες των δύο τελευταίων ετών είναι μάταιες. Έτσι η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη και θα μας γεμίσει χαρά και αισιοδοξία, δίνοντάς μας δύναμη για την συνέχεια.

Ελπίζουμε με αυτή τη νέα αρχή να συνεχίσουμε να κρατάμε ζωντανή τη Μελενικιώτικη μνήμη, μεταλαμπαδεύοντας το πνεύμα ανιδιοτελούς προσφοράς, ευεργεσίας και αδελφικής αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο που δοκιμάζεται αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε.

             Ραδόβαλης Ηλίας,
Πρόεδρος Συνδέσμου Ευελπίδων Μελενίκου