Μηνιαίες Αναρτήσεις: Ιανουάριος 2013

24/01/13: Ανανέωση Ιστοχώρου

Μετά από αρκετούς μήνες αδράνειας, ανανεώθηκε ο ιστοχώρος του Μελένικου. Ταυτόχρονα με την ανανέωση ξεκινάει και η συνεργασία μας με το Σύνδεσμο Ευελπίδων Μελενίκου Σιδηροκάστρου ώστε να υπάρξει ακόμη πιο πλούσιο υλικό ιστορικό περιεχόμενο, αλλά και νέα/ανακοινώσεις του Συνδέσμου. Οποιεσδήποτε προτάσεις, παρατηρήσεις ή διορθώσεις, καθώς και υλικό για τον εμπλουτισμό της, είναι όλα καλοδεχούμενα!