Μηνιαίες Αναρτήσεις: Ιούνιος 2013

01/06/13: Ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών και Μελενίκου

Ο κ. Θωμάς Π.Πέννας εκλέχτηκε εκ νέου Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Σερρών και Μελενίκου στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την 1η-6-2013, στην Αθήνα. To Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Σερρών Μελενίκου περιόδου: Ιούνιος 2013- Μάιος 2016 Τακτικά Μέλη Δ.Σ. Πρόεδρος : Θωμάς Π Πέννας, τ. Δικηγόρος Αθηνών […]