26/03/13: Επέτειος 200 χρόνων από την ψήφιση του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ευελπίδων Μελενίκου κατόπιν προτάσεως του προέδρου κ. Ραδόβαλη Ηλία, αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2013 να τιμήσει την επέτειο των 200 χρόνων από την ψήφιση του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ με δύο τρόπους:

  1. Να επανεκδώσει σε 500 αντίτυπα, το καταστατικό αυτούσιο στην μορφή που είχε όταν τυπώθηκε το 1813 στη Βιέννη
  2. Να εκδώσει προσωπικό γραμματόσημο στα ΕΛΤΑ κοινοποιώντας την επέτειο στο πανελλήνιο.

Η πρωτοβουλία των κατοίκων της Μακεδονικής πόλης του Μελένικου, να υπογράψουν την 1η Απριλίου 1813 το καταστατικό σύστημα διοικήσεως και διαχείρισης της περιουσίας τους, είναι μείζονος σημασίας, γιατί αποτέλεσε το πρώτο λειτουργικό Σχέδιο Συντάγματος στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Η πρώτη αυτή προσπάθεια στην Ελλάδα για δημιουργία Συντάγματος, ήταν πιο ολοκληρωμένη από άλλες προγενέστερες π.χ. της Μυκόνου που ήταν περισσότερο ένας ποινικός κώδικας. Το Καταστατικό του Κοινού των Μελενίκων λειτούργησε στην πράξη για πολλά χρόνια, σε αντιδιαστολή π.χ. με την προγενέστερη Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα Φεραίου, ένα προσχέδιο για το δημοκρατικό κράτος, το οποίο ο Ρήγας θα δημιουργούσε μετά την επανάστασή του Ελληνικού Έθνους.

Το βιβλίο αυτό που ονομάζεται «Σύστημα ή Διαταγαί» και είναι γνωστό σε όλους ως Καταστατικό του Κοινού Μελενίκου, θα μοιραστεί σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ευελπίδων Μελενίκου και σε κάθε ενδιαφερόμενο, στην γιορτή που διοργανώνουμε την Κυριακή 31 Μαρτίου στο Σιδηρόκαστρο, αφού αποτελεί για μας μέρος της πνευματική κληρονομιάς μας.

Η συμβολή του κ. Θωμά Πέννα και της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Σερρών-Μελενίκου ήταν πολύτιμη για αυτό και τους ευχαριστούμε.