Καθημερινές Αναρτήσεις: 16 Φεβρουαρίου 2014

16/02/14: Ανακοίνωση για την αναστολή της γιορτής του Αν. Παλλατίδη

Ανακοίνωση Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ευελπίδων Μελενίκου κατόπιν συνεδριάσεως της 27ης Δεκεμβρίου 2013 αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή του 166ου μνημόσυνου του Αναστασίου Παλλατίδη για τους παρακάτω λόγους: