Καθημερινές Αναρτήσεις: 12 Μαρτίου 2014

12/03/14: Η ιερή σκιά του Αναστασίου Παλλατίδη

Σήμερα που οι Έλληνες θαλασσοδερνόμαστε χωρίς πυξίδα σε μια φουρτουνιασμένη διεθνή θάλασσα, μ’ ένα φτηνό σκαρί και με το πλήρωμα να έχει εξεγερθεί κατά του καπετάνιου. Σήμερα που οι νέοι μας, πτυχιούχοι και μη, λόγω του αυξανόμενου ποσοστού ανεργίας, αναγκάζονται ή να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό ή να γίνουν υποτελείς της όποιας πολιτικής εύνοιας για να […]